รู้ทัน กรดไหลย้อน - well u

รู้ทัน กรดไหลย้อน


กรดไหลย้อนพบได้ในทุกวัย ป้องกันได้ก่อนเป็นโรคเรื้อรัง

กรดไหลย้อนพบได้ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงผู้ใหญ่ เป็นภาวะที่น้ำย่อยในกระเพราะอาหารซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดไหลย้อนขึ้นไปในหลอดอาหารทำให้เกิดอาการแสบร้อนบริเวณหน้าอก มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหูรูดส่วนปลาหลอดอาหาร โดยเกิดจากการที่มีความดันของหูรูดต่ำ หรือหูรูดเปิดบ่อยกว่าปกติ ทำให้กรดในกระเพราะอาหารสามารถไหลย้อนกลับขึ้นมาในหลอดอาหารได้

อาการของกรดไหลย้อน

 • แสบร้อนบริเวณหน้าอก ซึ่งจะเป็นมากหลังรับประทานอาหารมื้อใหญ่ การโน้มตัวไปข้างหน้า การยกของหนัก การนอนหงาย
 • มีอาการเรอเปรี้ยว หรือรสขมไหลย้อนขึ้นมาในปาก จนทำให้เกิดพยาธิสภาพในหลอดอาหารขึ้น ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบมีเลือดออกจากหลอดอาหาร กลืนติด กลืนลำบาก
 • ท้องอืด แน่นท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หลังจากรับประทานอาหาร
 • ไอแห้งๆ เสียงแหม เจ็บคอ เกิดจากกรดไหลย้อนขึ้นมาบริเวณกล่องเสียง ทำให้เกิดกล่องเสียงอักเสบ
 • เจ็บหน้าอก จุกคล้ายมีอะไรติดหรือขวางอยู่บริเวณคอ ต้องพยายามกระแอมบ่อยๆ
 • ท้องอืด แน่นท้อง คล้ายอาหารไม่ย่อย

การดูแลตัวเบื้องต้นของกรดไหลย้อน

 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารไขมันสูง
 • หลีกเลี่ยงการดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อเย็นปริมาณมาก และไม่ควรนอนทันทีหลังรับประทานอาหาร ควรนอนหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วอย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • ออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อรักษาน้ำหนักตัว
 • ไม่ใส่เสื้อรัดรูปจนเกินไป
 • ควรรับประทานอาหารปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง
 • พยายามหลีกเลี่ยงความเครียด

กรดไหลย้อนหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา จนกลายเป็นภาวะเรื้อรัง จะส่งผลให้เกิดแผลและรุนแรงจนหลอดอาหารตีบ และอาจร้ายแรงจนทำให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้ เนื่องจากหลอดอาหารส่วนปลายมีการสัมผัสกับกรดมากเกินไป ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคลุกลามและเรื้อรัง หากมีอาการดังกล่าว รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ยาลดกรด หรือควรรีบไปรับการตรวจวินิจฉัยและจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับ เพื่อรับการรักษากรดไหลย้อนอย่างถูกต้อง

เพิ่มเพื่อน