FAQs Archive - Page 3 of 5 - well u

คำถามที่พบบ่อย

มีโรคประจำตัว โรคไต โรคหัวใจ สามารถทานได้ไหม

หากมีโรคประจำร้ายแรง ควรปรึกษาแพทย์ประจำตัวก่อนรับประทาน

แพ้อาหารทะเลทานได้หรือไม่

ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ใช้แคปซูลจากพืช

ตั้งครรภ์อยู่รับประทานเพื่อบำรุงร่างกายได้หรือไม่

การทานอาหารเสริมและวิตามินในช่วงตั้งครรภ์หากได้รับมากเกินไป อาจทำให้ตับก็จะทำงานหนักมากเพื่อกำจัดพิษของ วิตามินส่วนเกินออกจากร่างกาย ดังนั้น องค์การอาหารและยา จึงมีค าเตือนว่า เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน แต่หากต้องการรับประทานเพื่อเสริม โภชนการ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทาน

อิสลามทานได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ ไม่มีส่วนประกอบต้องห้ามที่ขัดต่อทางศาสนาอิสลาม

ทานระหว่างที่ท้องว่าง หรือทานก่อนนอนได้ไหม

ไม่แนะนำให้ทานช่วงเวลาท้องว่าง หรือก่อนนอน เนื่องจาก การทานอาหารช่วงก่อนนอนจะทำให้รบกวนระบบย่อยอาหาร จึงแนะนำให้ทานพร้อมมื้ออาหารหรือ หลังอาหาร เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ร่างกายเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหาร จะทำให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่า

สินค้าเปิดแล้วเก็บได้นานเท่าไหร่

กรณียังไม่แกะออกจากแผงฟอล์ย สามารถรับประทานได้จนถึงนหมดอายุของสินค้าที่ระบุบนแผงฟอล์ย