คำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ เวลยู แอสต้าแซนธิน พลัส ดีเอชเอ Archives - Page 2 of 2 - well u

คำถามที่พบบ่อย

การรับประทาน ขนาดรับประทาน ระยะเวลาเห็นผล

วันละ 1 เม็ด หลังอาหารทันที มีงานวิจัยพบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่การทานแอสตาแซนธิน (Astaxanthin) วันละ 6 มิลลิกรัม อย่างต่อเนื่องใน ระยะเวลานาน 4 สัปดาห์ มีอาการตาล้า ตาแห้ง ลดอาการปวดกระบอกตาลดลง เพราะแอสตาแซนธินจะช่วยเรื่องการไหลเวียนของเลือดรอบดวงตา เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อตา แต่ทั้งนี้ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล
Yamashita, E. (2009). Eye fatigue (asthenopia) relief by astaxanthin. Anti-Aging Therap, 11, 361-379

อิสลามทานได้หรือไม่

ผลิตภัณฑ์ ไม่มีส่วนประกอบต้องห้ามที่ขัดต่อทางศาสนาอิสลาม

ทานระหว่างที่ท้องว่าง หรือทานก่อนนอนได้ไหม

ไม่แนะนำให้ทานช่วงเวลาท้องว่าง หรือก่อนนอน เนื่องจาก การทานอาหารช่วงก่อนนอนจะทำให้รบกวนระบบย่อยอาหาร จึงแนะนำให้ทานพร้อมมื้ออาหารหรือ หลังอาหาร เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ร่างกายเข้าสู่กระบวนการย่อยอาหาร จะทำให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีกว่า